logo efcs bianco

Negativní (benigní) aspirát

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Tato kategorie je nej?ast?jším výsledkem FNA, p?edstavuje  50-75%. Mezi 60-85% negativních aspirát? je získáno z dominantního uzlu v nodulární hyperplazii  netoxické strumy. Zbytek negativních vzork? je získáno z cyst, zán?t?, nebo snadno identifikovatelných adenom? (i když v?tšina cytopatolog? ?adí všechny adenomy mezi suspektní).

Protože senzitivita thyroidální FNA je vysoká, v?tšina uzl? s negativní FNA nevyžaduje chirurgický zákrok. Negative FNA však není d?kkkazem absence malignity,protože má prokázánu falešnou negativitu mezi  1 a 11%. Trvá-li klinické podez?ení, je nutno dále vyšet?ovat nebo operovat. Rovn?ž benigní uzly bez jakékoli klinické suspekce jsou zpravidla kontrolovány v?etn? dalších FNA.

A sheet of bland, regular, round nuclei with fine chromatin, small nucleolus and abundant, fragile cytoplasm without clear boundaries. Few bare nuclei are seen in the background. These large “syncitial” sheets are more frequent in benign lesions.
Bare nuclei – A collection of bare nuclei with the same features as those described in the previous image: round nuclei, thin nuclear membrane and fine chromatin. One or more micronucleoli are seen.
A bidimensional group of  bland thyroid cells in a follicular arrangement. There is no crowding or nuclear atypia.