logo efcs bianco

Cystické léze

This content is also available in: English Español Português Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jednou z nejkomplikovan?jších diagnostických kapitol v patologii hlavy a krku je diagnostika cystických lézí. V?tšina benigních cyst (branchiální cysty, mediální cysty) jsou vystlány dlaždicovým epitelem, který je ?asto zán?tliv? infiltrován. P?ítomny jsou i dlaždicové bu?ky podobné superficiálním a intermediárním, n?kdy reaktivní bu?ky s amfofilní cytoplazmou, velkým jádrem a jadérkem a cholesterolové krystaly. Tém?? vždy nalézáme mírné atypie jako projev iritace a zán?tu, ale nikdy ne jednozna?né známky maligní nádorové transformace: extrémn? velká jádra v porovnání k objemu cytoplazmy, výrazn? nepravidelná jádra, nepravideln? hrudkovitý chromatin, mitózy. 

Branchiogenní cysta (Papanicolaouovo barvení)
Branchiogenní cysta – zán?t (HE)
Branchiogenní cysta – cholesterolové krystaly

 

Výskyt metastatického dlaždicového karcinomu v cervikálních lymfatických uzlinách je pom?rn? vysoký. Tyto tumory, stejn? jako n?které velké primární dlaždicové karcinomy, obvykle podléhají v této anatomické lokalizaci kolikvaci, která dá vznik ‚pseudocystické‘ lézi s obsahem atypických keratinizujících nebo nekeratinizujících dlaždicových bun?k. Tyto nádory jsou n?kdy dob?e diferencované a v takovém p?ípad? se velice podobají výše zmín?né laterální cyst? s „iritovanými“ bu?kami. V obou p?ípadech je tekutý obsah cysty velice podobný hnisavému obsahu abscesu, což n?kdy bývá d?vodem, pro? tento materiál klinik nepošle k histologickému / cytologickému vyšet?ení!

Dlaždicový karcinom. Dlaždicový karcinom, jak primární, tak metastatický, ?asto kolikvuje: atypické dlaždicové epitelie zanícené laterální cysty a bu?ky kolikvovaného low grade dlaždicového karcinomu je nutno odlišit!
Dlaždicový karcinom. Dlaždicový karcinom, jak primární, tak metastatický, ?asto kolikvuje: atypické dlaždicové epitelie zanícené laterální cysty a bu?ky kolikvovaného low grade dlaždicového karcinomu je nutno odlišit!