logo efcs bianco

Prekancerózy v respiračním epitelu

This content is also available in: English Español Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Dlaždicový karcinom plic se vyvíjí z prekurzor?: benigní dlaždicové metaplázie p?es dysplázii do invazivního karcinomu. V?tšina autor? používá t?ístup?ovou klasifikaci mírné, st?ední a t?žké dysplázie. Riziko vzniku bronchogenního karcinomu roste s tíží dysplázie.

Preinvazivní léze

  • Dlaždicová dysplázie
  • Carcinoma in situ
  • Atypická adenomatózní hyperplázie
  • Difúzní idiopatická hyperplázie plicních neuroendokrinních bun?k 
Squamous metaplasia
Squamous metaplasia
Squamous metaplasia
Squamous metaplasia

 

Squamous metaplasia
Atypical squamous metaplasia
Atypical squamous metaplasia

 

Atypical squamous metaplasia
Atypical squamous metaplasia
Atypical squamous metaplasia