logo efcs bianco

Echinokokóza

This content is also available in: English Español Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Nákaza vzniká poz?ením vají?ek tasemnice Echinococcus granulosus nebo Echinococcus multilocularis, která se vylíhnou v tenkém st?ev?, vstupují do ob?hu a tvo?í hydatidiformní cysty v mnoha orgánech (nap?. plicích).

V cytologických vzorcích je patrna vrstvená PAS pozitivní a impregnovatelná st?na hydatidiformních cyst s obsahem skolex?, há?k? a pouzder dce?inných parazit?. Skolexy mohou být v p?ípad? ruptury cysty p?ítomny ve sputu. Aspirace suspektní hydatidiformní cysty ohrožuje anafylaktickým šokem.