logo efcs bianco

Bakteriální infekce

This content is also available in: English Español Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Bakteriální infekce jsou zastoupeny pneumoniemi a abscesy. Akutní pneumonie a plicní abscesy jsou charakterizovány neutrofiln? granulocytární celulizací. Mnohé bakterie, nikoli však všechny, jsou viditelné v rutinních barvení a bervení dle Grama.
Legionella pneumophila m?že být prokázána v BAL imunofluorescencí.

Infekce mikrobem Mycobacterium tuberculosis vyvoláva granulomatózní zán?t a cytologické vzorky mohou obsahovat trsy epiteloidních histiocyt?, lymfocyt? a Langhansových obrovských vícejaderných bun?k. Nekróza m?že, ale nemusí být p?ítomna. U imunokompromitovaných pacient? m?že být granulomatózní reakce velmi slabá s množstvím acidorezistentních ty?ek (prokazovaných Ziehl-Neelsenovým barvením). Granulomy mohou být p?ítomny u jiných onemocn?ní, nap?. sarkoidózy a mykotických infekcí.

FNA tuberculosis
FNA tuberculosis
FNA tbc – typical necrosis
Histology tbc