logo efcs bianco

Lymfom

This content is also available in: English Español Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Hodgkinovy a non-Hodgkinovy lymfomas mohou být primárn? plicní, ?ast?jší je však ší?ení z mimoplicního ložiska. Nej?ast?jší primární lymfoma plic je low-grade extranodální lymfom marginální zóny (MALT lymfoma), následovaný difúzním velkobun??ným B- lymfomm. Low grade lymfomy jsou typicky náhodn? zjišt?né solitární masy s indolentním klinickým pr?b?hem.

Low grade lymfom m?že být diagnosticky zejména obtížný z pouhé morfologie, protože se neliší od zán?tlivých infiltrát?. Velkobun??né zpravidla vykazují v?tší polymorfii.

Diferenciální diagnóza (non-Hodgkin?v lymfom)

  • Zán?tlivé léze
  • Malobun??ný karcinom
  • Velkobun??ný nediferencovaný karcinom
  • Melanom

Diagnózu usnadní tká?ové mikrofragmenty pro cytoblok. Analýzou povrchových marker? lze zjistit monoklonalitu low grade lymfom?. Velkobun??né lymfomy sice vykazují cytologické známky malignity, vyžadují však potvrzení lymfocytárními markery.

Primární Hodgkin?v lymfom plic je vzácný, zatímco sekundární postižení je b?žné. Cytologická diagnóza spo?ívá v rozpoznání Reedové-Sternbergových bun?k v pozadí lymfocyt?, plasmocyt?, histiocyt? a eozinofil?.

Diferenciální diagnózy (Hodgkin?v lymfom)

  • Granulomatózní zán?tlivé procesy
  • Reaktivní lymfocyty (jako u virových infekcí)
  • Velkobun??ný non-Hodgkin?v lymfom
  • Melanom
  • Velkobun??ný nediferencovaný karcinom