logo efcs bianco

Cytologie dýchacích cest

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Po absolvování tohoto oddílu by cytotechnolog m?l znát:

 • anatomie a histologie respira?ního traktu
 • úloha a indikace cytologie respira?ního traktu
 • výhody a nevýhody r?zných odb?rových postup?
 • terminologie cytologického nálezu
 • cytologické rysy normálních bun?k respira?ního traktu
 • nebun??né struktury a kontaminanty v cytologickém preparátu
 • rysy n?kolika benigních bun??ných zm?n, které mohou být nalezeny
 • cytologické rysy zán?tlivých proces? v?etn? granulomatózních
 • infek?ní agens,  která mohou být p?ítomna
 • cytologické rysy benigních plicních tumor?
 • p?ednádorové zm?ny respira?ního epitelu
 • epidemiologie a etiopatogeneze plicního karcinomu
 • cytologické rysy r?zných typ? plicních karcinom?
 • cytologické rysy metastatických a neepitelových maligních tumor?