logo efcs bianco

Virové infekce

This content is also available in: English Español Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Thacheobronchitis vyvolaná virem Herpes simplex a pneumonitis zpravidla postihují imunokompromitované pacienty. B?žn? jsou p?ítomny mnohojaderné bu?ky, obvykle s eozinofilními intranukleárními inkluzemi. Diagnózu lze potvrdit imunocytochemicky.

Cytomegalovirus vyvolává oportunní infekce, s difúzními plicními infiltráty. Virové zm?ny jsou stejné jako v jiných lokalitách, postihují bronchiální bu?ky a pneumocyty: bu?ky jsou zv?tšeny s velkými intranukleárními inkluzemi s halo a malými bazofilními cytoplazmatickými inkluzemi. Diagnóza m?že být potvrzena imunocytochemicky, immunofluorescen?n? nebo in-situ hybridizací.

Spalni?ková pneumonitis napadá imunokompromitované d?ti, je obrovskobun??ná; pozorovány jsou obrovské vícejaderné bu?ky s eozinofilními intranukleárními a cytoplazmatickými inkluzemi. Obdobný nález charakterizuje infekci respira?ním syncyciálním virem.

P?i adenovirových infekcích mají bu?ky rozmazaný vzhled chromatinu v d?sledku velkých intranukleárních inkluzí; nápadná mohou být ciliocytophtoria: vypadají jako chomá?ky vlas?. Reprezentují odlou?ené terminální ploténky s ciliemi bronchiálních bun?k. 

Viral inclusions (CMV)