logo efcs bianco

Mykotické infekce

This content is also available in: English Español Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Plicní mykózy jsou cytologicky snadno diagnostikovány; ?asto postihují imunokompromitované pacienty. Je t?eba na n? myslet vždy v p?ítomnosti granulom?, n?kdy s doprovodem neutrofil?. Z cytobloku lze imregnovat nebo barvit metodou PAS. Mnohé mykózy mají chrakteristickou morfologii umož?ující specifickou diagnózu.

V plicích se vyskytuje ?ada mykotických infekcí: kryptokokóza, histoplazmóza, kokcidioidomykóza, aspergilóza, kandidóza.

Bronchopulmonární aspergilóza je characterizována expektorací hlenových zátek s mykotickými mikroorganizmy (septovanými hyfami nebo konidiálními hlavicemi v dutinách), ?etnými eozinofily a Charcotovými-Leydenovými krystaly.

Kandidová pneumonie je ?astá oportunní infekce. Mikroorganismy tvo?í pu?ící kvasinky formující pseudohyfy.

Actinomycety, které lze rozpoznat podle paprs?itého vlákn?ní, se objevují v BAL vzorcích jako orální kontaminace.

PCC and Aspergillus
PCC and Aspergillus
PCC and Aspergillus
PCC and Aspergillus