logo efcs bianco

Nebuněčné součásti a kontaminanty cytologického vzorku

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Nebun??né nálezy v respira?ní cytologii zahrnují ty, které vznikají u hostitele, jiné jsou inhalovány, vznikají jako odezva na cizorodé materiály, nebo jsou laboratorní kontaminací.

Curschmannovy spirály jsou svinuté proužky hlenu. V barvení dle Papanicolaoua jsou to purpurové spirály. Jde o nespecifický nález sdružený s ?adou respira?ních chorob.

Feruginózní t?líska jsou minerální vlákna (nap?. azbest) inkrustovaná feroproteiny. Mají tvar ?inky od 5 do 200 µm délky, a barví se zlatožlut? v Papanicolaouv? barvení. Patienti s anamnézou expozice azbestu, který je rizikový pro mezoteliom a bronchogenní karcinom, mají ?etná feruginózní t?líska v BAL.

Charcot-Leydenovy krystaly jsou romboidního tvaru, oranžofilní; pocházejí z rozpadajících se eozinofil? u pacient? s t?žkými alergickými poruchami jako nap?. astma.

Psammomatózní t?líska jsou koncentrické laminární kalcifikace, které jsou p?ítomny v maligních tumorech s papilární archotektonikou (jako nap?. plicní katrrcinom, mezoteliom, metastatický thyroidální nebo ovariální karcinom), ale I benigních procesech – nap?. tuberkulóza. Corpora amylacea jsou nekalcifikované proteinové konkrementy, pozorované p?íležitostn? u starších jedinc?. Amorfní protein indikuje diagnózu amyloidózy nebo alveolární proteinózy.

Kontaminanty vzorku zahrnují rostlinné materiály , pyl a pigmentované houby rodu Alternaria.      

Ferrouginous bodies
Asbestos fiber
Curschmann`s spirals
Curschmann`s spirals