logo efcs bianco

Pneumocystis carinii

This content is also available in: English Español Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Pneumocystová pneumonie ( Pneumocystis Jiroveci) je obvyklá u imunokompromitovaných pacient? (nap?. HIV-positivních), na rtg obvykle s oboustrannými plicními infiltráty.
Mikroorganismy lze prokázat v BAL, bronchiálních výplaších a indukovaném sputu.

V barvení dle Papanicolaoua jsou shluky mikroorganism? smíšené s bílkovinným materiálem patrny jako zelené p?nité hmoty v alveolech. Cysty jsou pozitivní v imregnaci; pohárkového tvaru, 5-7 µm v pr?m?ru, ?asto s densním centrem. V Giemsov? barvení jsou patrna intracystická t?líska neboli trophozoity jako modré te?ky. Mikroorganismsy mohou být i ve vakuolizovaných makrofázích. P?ímá imunofluorecence z indukovaného sputa m?že být velmi p?ínosná.