logo efcs bianco

Indikace cytologie respiračního traktu

This content is also available in: English Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

V porovnání s úsp?chem Pap –testu v detekci a prevenci cervikálního karcinomu respira?ní cytologie (v?tšinou sputum) zklamala jako screeningový test pro plicní karcinom. Problém nespo?ívá v nedostatku p?esnosti (sensitivity nebo specificity), ale v okolnosti, že i u vysoce rizikových pacient? (nap?. muž?-ku?ák? nad 45 let), není ekonomicky efektivní, diagnóza býva stanovena pozd? a nevede k delšímu p?ežití. Terapeutické rozhodování je p?i zjišt?ní víceložiskového procesu obtížné.

Úloha cytologie respira?ního traktu

  • detekce nádoru, potvrzení, typizace primárního nebo metastatického nádoru
  • monitorování pacient? po lé?b? rakoviny plic jako komplementární vyšet?ení k radiologickému
  • diagnostika ?ady benigních onemocn?ní a rozpoznání oportunních infekcí u imunokompromitovaných pacient? s HIV nebo po transplantacích