logo efcs bianco

Solunum

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Bu bölüm tamamland???nda sitoteknolo?un bilmesi gerekenler:

 • Solunum yollar?n?n anatomi ve histolojisi
 • Solunum yollar? sitolojisinin yeri ve önemi
 • Farkl? örnekleme yöntemlerinin avantajlar? ve dezavantajlar?
 • Raporlama terminolojisi
 • Solunum yollar?n?n normal hücrelerinin sitolojik özellikleri
 • Sitolojik preparatlar?n haz?rlanmas?nda hücresel olmayan elemanlar?n ve olas? bula? hücrelerin varl???
 • Hücrelerde görülebilecek benign de?i?iklikler
 • Granülomatöz hastal?klar? da içeren inflamatuvar de?i?iklerin sitolojik özellikleri
 • Enfeksiyöz ajanlar
 • Benign akci?er tümörlerinin sitolojisi
 • Solunum epitelindeki preneoplastik de?i?iklikler
 • Akci?er kanserinin epidemiyolojisi ve etyopatogenezi
 • Farkl? akci?er kanseri tiplerinin sitolojik özellikleri
 • Metastatik ve epitelyal olmayan (non-epitelyal) malign tümörlerin sitolojik özellikleri