logo efcs bianco

Solunum yolları enfeksiyonları

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

?mmün sistemi bask?lanm?? olan insanlarda görülen enfeksiyöz hastal?klar?n tan?s?nda sitoloji önemli rol oynar. Klasik inflamatuar yan?t, bu hastalarda  azal?r, yok olur veya büyük ölçüde de?i?kenlik gösterir.

  • Viral enfeksiyonlar

  • Bakteriyel enfeksiyonlar

  • Mantar enfeksiyonlar?

  • Pnömositis karini

  • Ekinokok ( kist hidatik)