logo efcs bianco

Infekcje bakteryjne

This content is also available in: English Español Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Infekcje bakteryjne wyst?puj? jako zapalenia lub ropnie p?uc. Wysi?k z neutrofilów charakteryzuje ostre zapalenie p?uc lub ropie?. Nie wszystkie bakterie s? widoczne w barwieniu rutynowym lub w metodzie Grama.

Legionella pneumophila mo?na zidentyfikowa? w BAL metod? immunofluorescencyjn? ze specyficznymi przeciwcia?ami.

Wynikiem infekcji przez Mycobacterium tuberculosis jest zapalenie ziarniniakowi dlatego w rozmazach cytologicznych mog? si? znajdowa? grupy komórek nab?onkowatych, limfocyty i komórki olbrzymie wieloj?drowe typu Langhansa. Martwica mo?e ale nie musi by? widoczna. U osób z immunosupresj? ziarnina mo?e by? sk?pa natomiast obecne s? bardzo liczne pr?tki. Mo?na je wykaza? metod? Ziehl-Neelsena). Ziarniniaki mog? wyst?powa? w innych zmianach takich jak sarkoidoza i infekcje grzybicze.

FNA tuberculosis
FNA tuberculosis
FNA tbc – typical necrosis
Histology tbc