logo efcs bianco

Zmiany przedrakowe w nabłonku oddechowym

This content is also available in: English Español Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Rak p?askonab?onkowy p?uca poprzedzaj? zmiany prekursorowe wykazuj?ce progresj? od metaplazji p?askonab?onkowej przez neoplazj? ?ródnab?onkow? (dysplazj?) do raka inwazyjnego. Ryzyko wyst?pienia raka inwazyjnego ro?nie wraz ze wzrostem stopnia (ma?y, ?redni, du?y) neoplazji ?ródnab?onkowej (dysplazji).

Zmiany nieinwazyjne

  • Dysplazja (neoplazja ?ródp?askonab?onkowa)
  • Rak in situ (neoplazja ?ródp?askonab?onkowa du?ego stopnia)
  • Atypowa gruczo?owa hiperplazja
  • Rozlana idiopatyczna hiperplazja komórek neuroendokrynnych p?uc
Squamous metaplasia
Squamous metaplasia
Squamous metaplasia
Squamous metaplasia

 

Squamous metaplasia
Atypical squamous metaplasia
Atypical squamous metaplasia

 

Atypical squamous metaplasia
Atypical squamous metaplasia
Atypical squamous metaplasia