logo efcs bianco

Bąblowica (choroba wodunkowa)

This content is also available in: English Español Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jest to choroba wywo?ana przez spo?ycie jaj tasiemca b?blowcowego zwanego te? wie?cog?owym (Echinococcus granulosus) lub E. multilocularis, z których w jelicie cienkim uwalniaj? si? onkosfery, przedostaj? si? do kr??enia i  tworz? torbiele b?blowcowe w ró?nych narz?dach w tym w p?ucach.

W preparatach cytologicznych mo?na znale?? wielowarstwowe ?ciany torbieli (barwi? si? metod? PAS i srebrzeniem), protoskoleksy i haczyki. Gdy torbil p?knie protoskoleksy mo?na stwierdzi? w plwocinie. Aspiracja torbieli podejrzanej o torbiel b?blowcow? mo?e by? niebezpieczna poniewa? mo?e wywo?a? wstrz?s anafilaktyczny.