logo efcs bianco

Lymfom

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Primární thyroidální non-Hodgkin?v lymfom (PTNHL) je vzácný; vyskytuje se zpravidla u starších žen s dlouhotrvající Hashimotovou thyroiditis. Riziko pacient? s thyroditis je zna?n? zvýšeno, ale i u nich je lymfom velmi vzácný. Projeví se v?tšinou rostoucí masou a p?ípadn? i lymfadenopatií.

Mezi t?i obvyklejší typy primárních thyroidálních non-Hodgkinových lymfom? pat?í: B-bun??ný lymfom marginální  zóny (MZL) z mukóza-asociované lymfoidní tkán? (MALT); difúzní velkobun??ný B-bun??ný lymfom (DLBL); smíšený  MZL-DLBCL typ.

Cytologické diagnostické rysy

  • vysoká celularita
  • izolované lymfoidní bu?ky

MZL typ je složen p?edevším z malých lymfoidních bun?k (centrocyt?, plasmocyt?, monocytoidních  B bun?k) s p?ím?sí velkých lymfoidních bun?k. Typické lymfoepiteliální léze jsou v nát?rech t?žko postihnutelné. DLBCL sestává z velkých lymfoidních bun?k (centroblast?, imunoblast?, Burkitt-like bun?k).

Diferenciální diagnóza

  • Hashimotova thyroiditis

Hlavní diferenciální diagnóza je Hashimotova thyroiditis. Pokud jsou p?ítomny velké atypické lymfoidní bu?ky, není obtížná. Odlišení malobun??ných lymfom? je obtížné až nemožné bez imunofenotypizace metodou FACS nebo imunocytochemií v p?ípad? podez?ení z lymfomu.

A pure lymphoid population devoid of epithelial cells. 
A homogeneous population made of large atypical lymphocytes (Pap). 
The dominant population is made of large, atypical lymphocytes (MGG).