logo efcs bianco

Autoimunní sialoadenitis (Benigní lymfoepiteliální léze)

This content is also available in: English Español Português Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Nát?r vypadá jako z lymfatické uzliny: malé lymfocyty, folikulární lymfocytární bu?ky, epiteloidní bu?ky, plasmocyty p?evládají. Jsou p?ítomny rovn?ž epitelie slinných žláz, obklopené popsaným pozadím. Léze je ?asto cystická; v takovém p?ípad? je aspirátem tekutina. P?ítomny jsou acinární bu?ky okolí a proliferující duktální bu?ky. Epiteliální bu?ky mohou vykazovat osmotické zm?ny: neohrani?ená cytoplazma, v?tší bledá jádra. V p?ípad? folikulární lymfoidní proliferace je obtížné odlišení od lymfomu. Léze m?že být sou?ástí Sjögrenova syndromu.

Histologie: Destruktivní lymfoidní tká? nahrazující struktury slinné žlázy s epi-myoepiteliálními ostr?vky 
Histologie: Destruktivní lymfoidní tká? nahrazující struktury slinné žlázy s epi-myoepiteliálními ostr?vky 

 

Cytologie autoimunní sialoadenitis: destrukce je p?edstavována cystickou p?em?nou; lymfoidní tká? v obraze dominuje; sou?ástí cystického obrazu jsou i viditelné krystaloidy 
Cytologie autoimunní sialoadenitis: destrukce je p?edstavována cystickou p?em?nou; lymfoidní tká? v obraze dominuje; sou?ástí cystického obrazu jsou i viditelné krystaloidy 
Cytologie autoimunní sialoadenitis: destrukce je p?edstavována cystickou p?em?nou; lymfoidní tká? v obraze dominuje; sou?ástí cystického obrazu jsou i viditelné krystaloidy 

 

Cytologie autoimunní sialoadenitis: destrukce je p?edstavována cystickou p?em?nou; lymfoidní tká? v obraze dominuje; bu?ky jsou vysoce vulnerabilní
Cytologie autoimunní sialoadenitis: destrukce je p?edstavována cystickou p?em?nou; lymfoidní tká? v obraze dominuje; bu?ky jsou vysoce vulnerabilní
Cytologie autoimunní sialoadenitis: destrukce je p?edstavována cystickou p?em?nou; lymfoidní tká? v obraze dominuje; bu?ky jsou vysoce vulnerabilní