logo efcs bianco

Zmiana limfocyto-nabłonkowa łagodna

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Rozmaz wygl?da tak jakby pochodzi? z w?z?a ch?onnego. Zmiana jest cz?sto torbielowata i wówczas aspiruje si? tre?? p?ynn?. Obecne s? komórki zrazikowe z otoczenia zmiany i proliferuj?ce komórki przewodowe. Komórki nab?onkowe mog? wykazywa? zmiany osmotyczne: wyra?ne granice cytoplazmy, powi?kszone blade j?dra. W przypadku rozrostu grudkowego limfocytów pojawiaj? si? trudno?ci z odró?nieniem tej zmiany od ch?oniaka. W literaturze niemieckiej zmian? t? okre?la si? jako autoimmunologiczne zapalenie ?linianki w zwi?zku z wyst?powaniem jej w Zespole Sjogrena.

Benign lymphoepithelial lesion – histology
Benign lymphoepithelial lesion – histology
Benign lymphoepithelial lesion – histology
Benign lymphoepithelial lesion – histology
Benign lymphoepithelial lesion – histology
Benign lymphoepithelial lesion – histology
Benign lymphoepithelial lesion – histology
Benign lymphoepithelial lesion – histology
Benign lymphoepithelial lesion – histology