logo efcs bianco

Karcinom z acinárních buněk

This content is also available in: English Español Português Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Tento karcinom se vyskytuje nej?ast?ji v p?íušní žláze. P?vodní název byl “tumor z acinárních bun?k”, protože atypie jsou n?kdy velmi nevýrazné. P?edstavuje cca 2 – 7% nádor? slinné žlázy. Tento karcinom má ?ty?i  histologické varianty: solidní, mikrocystickou, papilárn? cystickou, folikulární. Obsahuje ?ty?i typy bun?k: acinární bu?ky, vodojasné bu?ky, vakuolizované bu?ky, bu?ky podobné  interkalárním duktálním bu?kám. Nádor obvykle obsahuje všechny typy bun?k i histologických struktur, z kterých n?který / n?která m?že dominovat. Tento karcinom je ?ast?jší u žen a m?že se objevit i u velice mladých jedinc?. Tento karcinom je ?asto infiltrovaný ?etnými lymfocyty. V diferenciální diagnóze je tento obraz blízký metastáze dob?e diferencovaného adenokarcinomu do lymfatické uzliny. Na úrovni cytologie je v diferenciální diagnóze, pokud nát?r obsahuje pouze bu?ky acinické s absencí duktálních element?, vždy nutné pomýšlet na karcinom z acinárních bun?k – i u mladších pacient?. 

V obraze dominují typické acinární bu?ky. Cytoplazma je granulární (A), vakuolizované bu?ky (B) a interkalární bu?ky (C ) jsou rovn?ž p?ítomny. Také malé množství lymfocyt? – tento rys je n?kdy vyjád?en do té míry, že celý obraz p?ipomíná punkci metastaticky postižené uzliny. Ne vždy jsou p?ítomny všechny typy bun?k. ?ím více bun??ných typ? je p?ítomno, tím je diagnóza spolehliv?jší. Duktální struktury chybí!
V obraze dominují typické acinární bu?ky. Cytoplazma je granulární (A), vakuolizované bu?ky (B) a interkalární bu?ky (C ) jsou rovn?ž p?ítomny. Také malé množství lymfocyt? – tento rys je n?kdy vyjád?en do té míry, že celý obraz p?ipomíná punkci metastaticky postižené uzliny. Ne vždy jsou p?ítomny všechny typy bun?k. ?ím více bun??ných typ? je p?ítomno, tím je diagnóza spolehliv?jší. Duktální struktury chybí!
V obraze dominují typické acinární bu?ky. Cytoplazma je granulární (A), vakuolizované bu?ky (B) a interkalární bu?ky (C ) jsou rovn?ž p?ítomny. Také malé množství lymfocyt? – tento rys je n?kdy vyjád?en do té míry, že celý obraz p?ipomíná punkci metastaticky postižené uzliny. Ne vždy jsou p?ítomny všechny typy bun?k. ?ím více bun??ných typ? je p?ítomno, tím je diagnóza spolehliv?jší. Duktální struktury chybí!
V obraze dominují typické acinární bu?ky. Cytoplazma je granulární (A), vakuolizované bu?ky (B) a interkalární bu?ky (C ) jsou rovn?ž p?ítomny. Také malé množství lymfocyt? – tento rys je n?kdy vyjád?en do té míry, že celý obraz p?ipomíná punkci metastaticky postižené uzliny. Ne vždy jsou p?ítomny všechny typy bun?k. ?ím více bun??ných typ? je p?ítomno, tím je diagnóza spolehliv?jší. Duktální struktury chybí!