logo efcs bianco

Sialoadenóza

This content is also available in: English Español Português Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Acinární bu?ky jsou výrazn? v?tší, s malým perifern? uloženým jádrem a velkým množstvím zymogenních granul. Velikost acinárních bun?k je 58 – 60 mikrometr? ve srovnání s normální velikostí 40 – 45 mikrometr?. Slinná žláza je edematózní. Tato léze je vždy asociovaná s jinou nemocí v pozadí: diabetes mellitus, tuberkulóza, malnutrice, atd. 

Sialoadenóza: cytologie s obrovskými acinárními bu?kami, histologie se stejnými rysy a zvýšené množství zymogenních granul
Sialoadenóza: cytologie s obrovskými acinárními bu?kami, histologie se stejnými rysy a zvýšené množství zymogenních granul