logo efcs bianco

Nienowotworowe i niezapalne powiększenie ślinianek (Sialoadenosis)

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Komórki zrazikowe s? wyra?nie wi?ksze, z ma?ymi obwodowo u?o?onymi j?drami i licznymi ziarnisto?ciami zymogenu w cytoplazmie. ?rednica komórek wynosi 58 – 60 mikronów w porównaniu do prawid?owych komórek o ?rednicy 40 – 45 mikronów. Gruczo? jest obrzmia?y. Zazwyczaj ?linianki przyuszne s? obustronnie znacznie powi?kszone. Zmiany te zazwyczaj towarzysz? innym chorobom: cukrzycy, gru?licy, niedo?ywieniu, itd.

Sialoadenosis – histology
Sialoadenosis – histology
Sialoadenosis – histology