logo efcs bianco

Dokładność

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Cytologia ma wy?sz? czu?o?? ni? „?lepa” biopsja prawdopodobnie dlatego, ?e próbka p?ynu jest bardziej reprezentatywna w przypadkach podejrzanych o przerzuty do b?on surowiczych. Badanie cytologiczne + hodowla jest metod? pewniejsz? do rozpoznania gru?licy ni? biopsja (dzisiaj w tym celu stosuje si? metody molekularne).

Badanie cytologiczne p?ynów jest obci??one znacznym odsetkiem rozpozna? fa?szywie negatywnych. Wg niektórych bada? czu?o?? tej metody dla rozpoznania nowotworu z?o?liwego wynosi ok. 60%. Mo?na zwi?kszy? ten odsetek pobieraj?c p?yn do badania kilka razy.

Fa?szywie pozytywne rozpoznanie wyst?puj? w mniej ni? 1% przypadków. Zwykle w przypadkach pobudzenia komórek mi?dzyb?onka wskutek zawa?u p?uca, chemioterapii, ostrego zapalenia trzustki, w?ókniaka jajnika, marsko?ci w?troby lub w gru?licy, Mo?e si? te? zdarzy? fa?szywe rozpoznanie p?ynu z du?? liczb? limfocytów jako ch?oniaka.

Dodatkowe techniki szczególnie immunocytochemia mog? zwi?kszy? czu?o?? rozpozna? w szczególnych przypadkach:

  • Odró?nienie gruczolakoraka od mi?dzyb?oniaka
  • Potwierdzenie rozpoznania ch?oniaka w podejrzanych przypadkach
  • Ustalenie ogniska pierwotnego nowotworu, który da? przerzuty do b?on surowiczych