logo efcs bianco

PIERWOTNY CHŁONIAK BŁON SUROWICZYCH

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jest to ch?oniak z du?ych komórek B, który manifestuje si? p?ynem w Jamie op?ucnej, osierdzia lub otrzewnej. Nie ma towarzysz?cego guza ani powi?kszonych w?z?ów ch?onnych. W wi?kszo?ci wyst?puje u osób z infekcj? HIV. Rokowanie jest z?e.   

Cytologiczne cechy diagnostyczne

  • Rozproszone du?e komórki
  • Okr?g?e lub nieregularne j?dra, du?e j?derka
  • Obfita, bazofilia cytoplazma (w barwieniu metod? Romanowskiego)

Immunocytochemia (CD45+, CD19-,CD20-) potwierdza rozpoznanie.

High grade lymphomatous effusion
CD20
CD3
Ki-67