logo efcs bianco

REUMATOIDALNE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

W <5% przypadków reumatoidalnego zapalenia stawów mo?e wyst?pi? jedno- lub obustronny p?yn w jamie op?ucnej, niekiedy równie? w jamie osierdzia. Obraz cytologiczny jest bardzo charakterystyczny.

  • Obfite grudy ziarnistego materia?u
  • Makrofagi

Obfite grudy ziarnistego materia?u barwi? si? na kolor zielonkawy, ró?owy lub czerwony w metodzie Papanicolaou. Wida? je równie? w bloczkach parafinowych. Widoczne s? liczne makrofagi w wi?kszo?ci przypadków równie? wieloj?drowe. Mog? by? obecne limfocyty i neutrofile, komóre mi?dzyb?onka zwykle nie stwierdza si?