logo efcs bianco

OSTRE ZAPALENIE BŁON SUROWICZYCH

This content is also available in: English Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Ostre zapalenia op?ucnej, osierdzia lub otrzewnej s? zwykle pochodzenia bakteryjnego. Do bakteryjnego zaka?enia op?ucnej z nast?powym ropniakiem op?ucnej dochodzi w zapaleniu p?uc. Osta infekcja jmy otrzewnej jest nast?pstwem zapalenia lub uszkodzenia jelit (np. w bakteryjnym zapaleniu otrzewnej).

P?yn ma charakter ropny i cz?sto nieprzyjemny zapach. W rozmazach cytologicznych wida? prawie wy??cznie neutrofile w bardzo du?ej liczbie. Odpowiednimi metodami mo?na wykaza? obecno?? bakterii w niektórych przypadkach. Ostra infekcja mo?e by? powik?aniem przerzutów do b?on surowiczych dlatego nale?y szczególnie dok?adnie poszukiwa? komórek nowotworowych.