logo efcs bianco

Zmiany nie nowotworowe

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

W wielu zmianach nie nowotworowych obraz cytologiczny p?ynu jest niespecyficzny ale niekiedy mo?e by? wystarczaj?co charakterystyczny aby u?atwi? diagnostyk? ró?nicow?.

(aby uzyska? wi?cej informacji kliknij nazw? jednostki chorobowej poni?ej)

  • Acute serositis
  • Eosinophilic effusions
  • Tuberculosis pleuritis
  • Rheumatoid pleuritis
  • Systemic lupus erithematosus (SLE)

P?yny wywo?ane zawa?em p?uca

  • Reaktywne komórki mi?dzyb?onka (cz?sto)
  • Mitozy
  • Hemosyderynofagi
  • Eozynofile (do 60%)
  • Limfocyty i neutrofile