logo efcs bianco

Non-neoplastik dUrumlar

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Birçok benign hastal?kta effüzyonlarda non-spesifik sitoloji izlenir. Yine de baz? efüzyonlarda ay?r?c? tan?da yol gösterici olabilecek karakteristik özellikler de görülebilir.

  • Akut serozit
  • Eozinofilik efüzyonlar
  • Tüberküloz plörit
  • Romatoid plörit
  • Sistemik lupus eritomatozus (SLE)