logo efcs bianco

Efüzyonlar

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Bu bölümün sonunda sitoteknolo?un bilmesi gerekenler:

 • Efüzyon fizyopatolojisi
 • Örnek toplama ve haz?rlama metodlar?
 • Efüzyonlarda sitolojinin rolü
 • Raporlama terminolojisi
 • Normal mezotelyal ve inflamatuar hücrelerin sitolojik özellikleri
 • Atipik mezotel hücrelerinin sitolojik özellikleri ve mezotel atipisinin sebepleri
 • ?nflamatuar durumlar?n sitolojik özellikleri
 • Malign efüzyonlar?n özellikleri
 • Malign mezotelyoman?n epidemiyolojisi, etyopatogenezi ve sitolojik özellikleri
 • Metastatik tümör ve lenfomalar?n sitolojik özellikleri
 • Ay?r?c? tan? kriterleri