logo efcs bianco

Normální buňky

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Normální bu?ky jsou jsou v jaterních aspirátech obvyklé. Hepatocyty, epitelie žlu?ovod?, Kupfferovy bu?ky a plachty mesotelií jsou v cytologických preparátech ?asté.

Hepatocyty – cytologické rysy

 • Velké polygonální bu?ky
 • Izolované bu?ky, tenké pentlice (trabekuly), nebo v?tší tká?ové fragmenty
 • Centráln? umíst?ná kulatá nebo oválná jádra, dvoujadernost, prominentní jadérka, jaderné pseudoinkluze
 • Bohatá granulární cytoplazma
 • Pigment
  • Lipofuscin ( normální pigment související s bun??ným stárnutím) – zlatý v Papanicolaouv? barvení a zelenohn?dý  v MGG
  • Hemosiderin – tmav? hn?dý v Papanicolaouv? barvení a modrý            v barvení MGG
  • Žlu?  (v cholestáze) – temn? zelený v Papanicolaouv? i MGG barvení

Epitelie žlu?ovod?  – cytologické rysy

 • Kohezivní plachty
 • Kuboidální bu?ky ( menší než hepatocyty)
 • Pravideln? rozprost?ená jádra (‘plástvovitý vzhled’)

Kupfferovy bu?ky – cytologické rysy

 • Vakuolizovaná cytoplazma (podobná makrofág?m)
 • Mohou obsahovat pigment (nej?ast?ji hemosiderin)

Diferenciální diagnóza

 • Hepatocelulární adenom
 • Fokální nodulární hyperplázie
 • Regenerativní uzel v cirhóze
 • Nodulární transformace jater
 • Steatóza

Tyto diagnózy by m?ly být uvažovány,  pokud  FNA sestává výlu?n? z normálních jaterních bun?k (p?evážn? hepatocyt?) a pacient má  fokální lézi. P?i steatóze (ztukov?ní), mnohé hepatocyty obsahují velké cytoplasmatické  vakuoly vypln?né lipidy. Vyskytuje se p?i toxicko-metabolickém poškození jater, nap?. abuzu alkoholu, diabetu, obezit?, abuzu drog, hepatitid? C.