logo efcs bianco

Hepatocelulární adenom

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jde o neobvyklý  benigní tumor, obvykle u žen pod 30 let v?ku s anamnézou orálních kontraceptiv. Histologicky sestává pouze z hepatocyt?.

Cytologické diagnostické rysy

  • P?evaha hepatocyt?
  • Mírná jaderná atypie
  • Hojná cytoplazma
  • Normální nukleoplazmatický pom?r

Diferenciální diagnóza

  • Normální játra
  • Fokální nodulární hyperplázie
  • Regeneratorní uzly v cirhóze
  • Hepatocelulární karcinom

Uvádí se, že absence epitelií  žlu?ových vývod? podporuje diagnózu hepatocelulárního adenomu a vylu?uje fokální nodulární hyperplázii. Bu?ky hepatocelulárního karcinomu mají vyšší nukleoplazmatický pom?r a výrazn?jší jaderné atypie.