logo efcs bianco

Cholangiokarcinom (karcinom ze žlučovodů)

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

 

Cholangiokarcinom mnohem mén? obvyklý než HCC a není sdružen s cirhózou. Vychází z intrahepatálních a extrahepatálních žlu?ových vývod?. Diagnózu lze stanovit cytologií  žlu?e, kartá?ovou cytologii nebo transkutánní FNA.

Cytologické diagnostické rysy

  • Izolované bu?ky, nat?snané plachty a bun??né trsy, n?které v acinárních formacích
  • Zv?tšení a pleomorfie jader
  • Chudá cytoplazma
  • Benigní hepatocyty

Diferenciální diagnóza

  • Hepatocelulární karcinom
  • Metastatický adenokarcinom

Sinusoidální kapiláry obklopující nádorové bu?ky typicky u HCC se nevyskytují v cholangiokarcinomu, jehož bu?ky jsou kubické nebo cylindrické oproti polygonálním v HCC. Cholangiokarcinom je žlázový tumor a m?že produkovat hojn? mucin. Pozitivní barvení mucikarmínem je velmi neobvyklé v HCC, stejn? jako difúzní pozitivita CEA. Rozlišení mezi cholangiokarcinomem a metastatickým adenokarcinomem je prakticky nemožné cytologicky a imunocytochemicky a spoléhá na anamnézu a kliniku s vylou?ením jiných primárních zdroj?.