logo efcs bianco

Angiosarkom

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Je to neobvyklý maligní tumor (mén? než  1%  primárních jaterních malignit). zhruba t?etina p?ípad? je sdružena s cirhózou. Mnozí pacienti mají anamnézu expozice  polyvinylchloridu nebo Thorotrastu – kontrastní radiografické látce.

Cytologické diagnostické rysy

  • Protáhlé bu?ky izolované nebo  v t?sných trsech a synciciích (dob?e diferencované tumory)
  • Velké v?etenité nebo eopiteloidní bu?ky, pleomorfní jádra, mnohojaderné obrovské bu?ky (špatn? diferencované tumory)
  • Bohatá jemn? nebo hrub? vakuolizovaná cytoplazma.
  • Anastomozující vaskularizace (cytoblokové ?ezy)

Diferenciální diagnóza

  • Epiteloidní hemangioendotheliom
  • Jiné maligní tumory

Bu?ky angiosarkomu jsou v?tší, výrazn?ji atypické a monomorfn?jší než u epiteloidního hemangioendoteliomu. Imunohistochemická pozitivita s endoteliálními markery jako nap?. CD34 odliší jiné sarkomy.