logo efcs bianco

Jaterní absces

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jaterní absces m?že být bakteriální, mykotický nebo amébový ( Entamoeba histolytica). Bakteriální abscesy jsou výsledkem ascendentní cholangitis a sepse. Mykotické abscesy (vyvolané nap?. rodem Candida) jsou nej?ast?jší u  imunokompromitovaných pacient?.

Cytologické diagnostické rysy

  • Bohat? polymorfonukleáry a nekrotický detritus
  • Bakterie a mykotické organismy mohou být vid?t v rutinních barveních, speciální barvení  (impregnace, Gram) a kultivace mohou p?isp?t k odhalení

Amébové abscesy jsou ?ast?jší v rozvojových zemích. Jsou obvykle d?sledkem st?evní infekce prvokem Entamoeba histolytica.

Amébový absces – cytologické diagnostické rysy

  • ‘pasta z an?ovi?ek’ (nekrotický  detritus)
  • Mírný až žádný zán?t
  • Amébové trofozoity (podobné histiocyt?m): okrouhlá jádra s marginací chromatinu, bohatou ovoidní cytoplazmou obsahující pohlcené erytrocyty