logo efcs bianco

Cirhóza

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Cirhóza, a? již alkoholická, virová, nebo v d?sledku jiných chorob vede k disrupci  normální jaterní architektury, s vazivovými pruhy separujícími uzly regenerujících hepatocyt?. N?které uzly mohou být v?tší a vzbuzují podez?ení z malignity charakteru hepatocelulárního karcinomu. Je skute?ností, že pacienti s cirhózou mají zvýšené riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu. Patienti s fokální lézí v cirhóze bývají vyšet?eni FNA, i když biopsie tlustou jehlou m?že být p?esn?jší.

Cytologické diagnostické rysy

  • Hepatocyty normálního vzhledu, n?kdy se steatózou
  • Fokální atypie v n?kterých p?ípadech (z?ejmá variace ve velikosti jader, nápadná jadérka, dvoujadernost)

Diferenciální diagnóza

  • Hepatocelulární karcinom
  • Hepatocelulární adenom
  • Fokální nodulární hyperplazie
  • Normální játra
  • Nodulární regeneratorní hyperplázie (nodulární transformace jater)

Pokud je hepatocytární atypie d?sledkem cirhózy, nát?ry obsahují spektrum od normálních do z?eteln? atypických hepatocyt?, zatímco nát?ry z hepatocelulárního karcinomu jsou zpravidla monomorfní. V hepatocelulárním karcinomu jsou diagnostickými znaky zvýšený nukleoplazmatický pom?r, trabekulární úprava hepatocyt? obklopených endoteliemi a typická holá jádra. Benigní léze jsou cytologicky nerozlišitelné a diagnóza spo?ívá v klinicko-patologické korelaci.