logo efcs bianco

Hemangiom

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Je to nejb?žn?jší benigní tumor jater. Je složen z rozší?ených vaskulárních prostor? vystlané endoteliálními bu?kami. Pokud je ve FNA v?etenobun??ná léze, je to nej?ast?ji  hemangiom.V n?kterých p?ípadech je získána pouze krev nebo benigní hepatocyty.

Cytologické  diagnostické rysy

  • Krev
  • Hepatocyty
  • Trojrozm?rné arkády blandních protáhlých v?etenitých bun?k
  • Kompaktní, denzní svitky v?etenitých bun?k
  • ?ídké izolované v?etenité bu?ky
  • Vaskulární prostory vystlané endoteliálními bu?kami (cytoblokové ?ezy)