logo efcs bianco

Metastatické tumory

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

 • Kolorektální karcinom
  • Štíhlé (kolumnární), tmavé (hyperchromní) bu?ky a nekróza
 • Karcinom prsu a žaludku
  • prstencové bu?ky
 • Prostatický karcinom
  • Mikroaciny
  • Prominentní jadérka
  • Imunoreaktivní s PSA a PSAP protilátkou
 • Dob?e diferencované neuroendokrinní tumory
  • Excentrická jádra
  • jemný chromatin ‘s?l a pep?’
  • Bohatá granulární cytoplazma
  • Jednotlivé bu?ky slab? kohezivní trsy a rozety
  • Imunoreaktivní s neuroendokrinními markery
 • Malobun??ný karcinom
  • Izolované slab? kohezivní formace s nat?snáním bun?k
  • Hyperchromní jádra s jemn? granulárním chromatinem a nenápadnými jadérky
  • kulaté polygonální nebo v?etenité bu?ky
 • Dlaždicobun??ný karcinom
  • Malá tmavá jádra
  • Bohatá cytoplazma sklovitého vzhledu  (oranžová v barvení dle Papanicolaoua
  • a šedá v barvení dle Romanowskyho) v dob?e diferencovaných tumorech
 • Sarkom
  • V?etenité bu?ky  (diferenciální diagnóza: metastatické sarkomatoidní karcinomy)
 • Maligní melanom
  • Bohatá n?kdy pigmentovaná  cytoplazma
  • Intranukleární pseudoinkluze a makronucleoly
  • jednotlivé bu?ky
  • Jemn? granulární  melaninový  pigment
  • Imunoreaktivní pro S-100 a HMB-45
 • Lymfom