logo efcs bianco

Epiteloidní hemangioendotheliom

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

  • Hypocelulární (n?které p?ípady)
  • Izolované, velké polymorfní bu?ky se zprohýbanou jadernou konturou
  • P?íležitostn? intranukleární a cytoplazmatické inkluze
  • Dvoujaderné a vícejaderné obrovské bu?ky
  • Okrouhlá nepravidelná jádra, nápadná jadérka
  • Bohatá krajkovitá a hematoxyfilní cytoplazma

Imunopr?kazy  endoteliálních marker? jsou zpravidla positivní.