logo efcs bianco

Echinococcal cyst (hydatid cyst)

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Echinokoková cysta (hydatidová cysta)

Larvální forma Echinococcus granulosus, psí tasemnice, vyvolává infekci mnoha orgán?, zejm. jater. Zobrazovací vyšet?ení zjistí solitární cystu, ?asto s hladinkou tekutiny. Zevní vrstvu tvo?í bezbun??ná vrstvená membrána. Vnit?ní, zárode?ná vrstva dává vznik dce?inným cystám, z nichž každá obsahuje scolexy s há?ky.         V dlouhotrvajících cystách mohou scolexy vymizet. 

Cytologické  diagnostické rysy

  • Fragmenty laminární membrány
  • Scolexy
  • Há?ky

Anafylaktický šok byl publikován jako možná komplikace aspirace echinokokové cysty.