logo efcs bianco

Angiomyolipoma

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Angiomyolipom

Tento benigní tumor se vyskytuje nej?ast?ji v ledvin?, ale m?že být p?ítomen i v jiných lokalizacích v?etn? jater. Pr?m?rný v?k pacient? je kolem 50 let; n?kte?í mají tuberózní sklerózu. Mnohé tyto nádory nejsou bioptovány, protože je lze rozpoznat zobrazovacími technikami. 

Cytologické diagnostické rysy

  • Trsy epitelioidních a v?etenitých bun?k (myoidních bun?k)
  • Tukové bu?ky
  • Krevní cévy
  • Extramedulární hematopoéza (40%)

Diagnóza je založena na rozpoznání triády tukových bun?k, cév a hladké svaloviny, ale jedinou specifickou složkou je svalovina.

Diferenciální diagnóza

  • Hepatocelulární karcinom
  • Myelolipom
  • Nodulární hematopoéza
  • Sarkom
  • Jiné karcinomy
  • Granulomatózní zán?t

Myoidní bu?ky angiomyolipomu mají fibrilární cytoplazmu a nejasnou bun??nou membránu na rozdíl od bun?k hepatocelulárního karcuinomu, které mají jasné cytoplazmatické hranice. Myoidní bu?ky nejsou p?ítomny v myelolipomu a v nodulární hematopoéze. Imunocytochemie m?že být p?ínosná v rozlišení myoidních bun?k od v?etenitých tumor? a nádor? z epiteloidních bun?k: jsou pozitivní v pr?kazu HMB-45.