logo efcs bianco

Normal hücreler

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Karaci?er sitolojisinde normal hücreler s?k görülür. Hepatositler, safra kanal? epiteli, Kupffer hücreleri ve mezotelyal hücre tabakalar? yaymalarda görülebilecek hücre tipleridir.

Hepatositler-sitolojik özellikleri

 • Geni? poligonal hücreler
 • ?zole hücreler, ince kordonlar (trabekül) veya daha geni? doku fragmanlar?
 • Sanral yerle?imli, yuvarlak-oval nükleus, binükleasyon, belirgin nükleolus, nükleer psödoinklüzyonlar
 • Geni?, granüler sitoplazma
 • Pigment
  • Lipofuskin (sellüler ya?lanma ile artan normalde bulunabilir bir pigmenttir)- PAP ile alt?n ve Romanowski tipi boyama ile ye?il-kahverengi boyan?r.
  • Hemosiderin- PAP ile koyu kahverengi ve Romanowski tipi boyamalar ile mavi boyan?r
  • Safra (kolestazda)- PAP ve Romanowski ile koyu ye?il 

Safra kanal? epiteli- sitolojik özellikler

 • koheziv düz tabakalar
 • küboidal hücreler (hepatositlerden daha küçük)
 • E?it aral?klarla yerle?mi? nükleus (bal pete?i görünümünde)

Kupffer hücreleri-sitolojik özellikler

 • vakuole sitoplazma (makrofajlar? an?msatan)
 • Pigment varl??? (ço?unlukla hemosiderin)

Ay?r?c? tan?

 • Hepatik adenom
 • Fokal nodüler hiperplazi
 • Sirozdaki rejeneratif nodül
 • Karaci?erin  nodüler transformasyonu
 • Steatozis (ya?lanma)

Yukar?daki antiteler; ince i?ne aspirasyon materyalinde normal karaci?er hücreleri a??rl?kl? olarak izlendi?i ve vakada fokal lezyon söz konusu oldu?unda akla gelmelidir. Ya?lanmada (ya?l? de?i?iklik) çok say?da hepatositte lipid ile dolu geni? sitoplazmik vakuoller bulunur. A??r? alkol tüketimi, diabet, obesite, ilaçlar ve hepatit C gibi karaci?erin toksik metabolik hasarlar?nda görülür.