logo efcs bianco

Karacİğer

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Bu bölümün sonunda sitoteknologun  bilmesi gerekenler:

 • Karaci?erin anatomi ve histolojisi
 • ?nce i?ne aspirasyonunun yeri
 • Hepatosit, safra kanal? epiteli ve Kupffer hücrelerinin sitolojik özellikleri
 • Karaci?er enfeksiyonu sitolojik özellikleri
 • Siroza ait sitolojik özellikler
 • Nodüler hiperplazi ve adenoma ait sitolojik özellikler
 • Di?er benign tümörlere ait sitolojik özellikler
 • Hepatosellüler karsinomun sitolojik özellikleri ve epidemiyolojisi
 • Kolanjiokarsinomun sitolojik özellikleri
 • Di?er nadir tümörlerin sitolojik özellikleri
 • Metastatik tümörlerin sitolojik özellikleri
 • Benign ve malign lezyonlar?n ay?r?c? tan? kriterleri