logo efcs bianco

İnfeksiyonlar

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Hepatotropik virüsler taraf?ndan (hepatit a, b ,c) meydana gelen enfeksiyonlardaki tan?sal de?i?iklikler, primer olarak yap?sal oldu?undan genellikle ince i?ne aspirasyonlar? ile de?erlendirilmez. Karaci?erdeki fokal lezyonlar, hepatik abseler veya ekinokokkal kistlerden kaynaklan?r.

  • Hepatik abse
  • Ekinokokkal kistler (hidatid kist)