logo efcs bianco

Pankreatické pseudocysty

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Pankreatické pseudocysty vznikají v terénu akutní pankreatitis v d?sledku samonatrávení parenchymu. P?edstavují naprostou v?tšinu cystických pankreatických lézí (75-90%). Pseudocysty vzácn? vznikají traumaticky nebo v návaznosti na chirurgický výkon.

Z definice pseudocysta postrádá epitelovou výstelku. Je to unilokulární tlustost?nná léze sestávající ze zán?tliv? vytvo?ené vazivové st?ny obklopující ložisko nekrózy. M?že komunikovat s pankreatickým vývodem. Aspirovaná tekutina je temn? hn?dá, zkalená, nát?ry obsahují granulární nekrotický detritus, krev, neutrofily a makrofágy (v?etn? siderofág?). Mohou být p?ítomny i pankreatické bu?ky, fibroblasty a mezotelie. Diagnóza pseudocysty je stanovována cytologicky vylou?ením ostatních možností.

  • Detritus s krví, bílkovinným materiálem a n?kdy se žlu?í
  • Variabilní zán?tlivá složka
  • Žádný epitel cysty (pozor na kontaminace hlenem a epitelem)
Pancreatic pseudocyst
Pancreatic pseudocyst

Jiné nenádorové cysty

Jiné nenádorové cysty zahrnují reten?ní, postinfek?ní a kongenitální. Jsou velice vzácné a diagnóza vyžaduje korelaci s klinickými nálezy.