logo efcs bianco

Karcinom z acinárních buněk

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jde o ?ídkou agresivní malignitu dosp?lých, byla však popsána i u adolescent? a d?tí.

Cytologické diagnostické rysy

  • Skupiny bun?k v hnízdech, pruzích a acinech
  • Jednotlivé bu?ky
  • Jaderné nepravidelnosti, nat?snání, p?ekrývání
  • Zvýšený nukleoplazmový pom?r
  • Nápadná jadérka
  • Hojn?jší granulární cytoplazma
  • Absence duktálního epitelu

Granula jsou PAS pozitivní a imunohistochemicky lze využít pankreatické enzymy pozitivní v acinárních bu?kách (trypsin, lipázu, chymotrypsin, fosfolipázu A2) k odlišení od jiných pankreatických tumor?.