logo efcs bianco

Metastatické tumory

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

FNA je zvlášt? užite?ná v identifikaci metastatických malignit postihujících pankreas.

  • Karcinom plic (malobun??ný a dlaždicobun??ný)
  • Karcinom prsu
  • Non-Hodgkin?v lymfom
  • Sv?tlobun??ný karcinom ledviny

Vzhledem k tomu, že duktální karcinom je zdaleka nej?ast?jší tumor pankreatu, všechny aspiráty, které neodpovídají této diagnóze, by m?ly být zváženy jako potenciáln? metastatické. I když n?které mají distinktní cytologické rysy, v?tšina vyžaduje imunohistochemické pr?kazy a podrobnou anamnézu.