logo efcs bianco

Pankreatické cysty

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Hodnocení pankreatických cyst vyžaduje multidisciplinární p?ístup. Žádný jednotlivý diagnostický test není stoprocentn? ciltivý a specifický. Nep?ítomnost bun?k výstelky cysty ukazuje v odpovídajícím klinickém kontextu na pseudocystu, jde však o diagnózu per exclusionem. V p?ípad? cystické tekutiny je ?ást vzorku podrobena pr?kazu karcinoembryonálního antigenu (CEA), amylázy, CA125 a CA19.9.

Úskalí cytologie tekutiny pankreatických cyst

Absence epitelu ve vzorku (nediagnostický vzorek)

  • Obtíže v za?azení epitelu jako serózního nebo mucinózního
  • Chyb?ní dysplastického/maligního epitelu ve vzorku
  • Kontaminace gastrointestinálním epitelem nebo hlenem
  • Odb?r z jiné než pankreatické cysty
  • Pseudocysty a jiné nenádorové cysty
  • Cystické tumory