logo efcs bianco

Normální buňky

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Tenkojehlová aspirace normálního pankreatu poskytuje sm?s benigních acinárních a duktálních epiteliálních bun?k.

Benigní acinární epitel – cytologické rysy

 • Jednotlivé bu?ky nebo aciny
 • Excentricky lokalizovaná okrouhlá jádra
 • Pravideln? distribuovaný jemn? granulární chromatin
 • Nenápadné nukleoly
 • Bohatá granulární cytoplazma
 • Nejasné bun??né hranice

Benigní duktální epitel – cytologické rysy

 • Ploché kohezivní ‘plástvovité’ plachty (málo izolovaných bun?k)
 • Okrouhlá ?i oválná jádra
 • Pravideln? distribuovaný jemn? granulární chromatin
 • Pravidelné rozmíst?ní jader
 • Dob?e definované bun??né hranice
 • Není nat?snání bun?k a p?ekrývání

Vzorky z hlavního pankreatického vývodu mohou obsahovat pohárkové bu?ky. Bu?ky ostr?vk? jsou v aspirátech nacházeny z?ídka vzhledem k jejich nízkému zastoupení ve tkáni a fragilit? cytoplazmy. Mezotelie, hepatocyty, renální tubulární epitelie a gastrointestinální epiteliální bu?ky mohou ve vzorku p?íležitostn? rovn?ž být; nesmí se zam?nit za epitelové nádory pankreatu.