logo efcs bianco

Normal hücreler

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Normal pankreas’a ait ??A’da hücreler;  benign, asiner ve duktal epitel hücrelerinin bir kombinasyonu ?eklindedir.

Benign asiner epitel- sitolojik özellikler

 • Tek hücreler veya asiner yap?
 • Ekzantrik yerle?imli, yuvarlak nükleus
 • E?it da??lm??, ince granüler kromatin
 • Belirsiz nükleol
 • Geni?, granüler sitoplazma
 • Belirgin olmayan hücre s?n?rlar?

Benign duktal epitel-sitolojik özellikler

 • Düz, koheziv “balpete?i”  ?eklinde hücre tabakalar? (birkaç tek hücre)
 • Yuvarlak-oval nükleus
 • E?it da??lm??, ince granüler sitoplazma
 • Çekirdekler aras? geni? mesafe
 • Belirgin sitoplazmik s?n?rlar
 • Nükleer kalabal?kla?ma veya üstüste binmenin izlenmeyi?i

Ana pankreas kanal?ndan yap?lan örneklerde goblet hücreleri izlenebilir. Adac?k hücreleri, görece azl?klar?ndan ve frajil sitoplazmalar?ndan dolay? aspirasyon örneklerinde nadiren tan?nabilir. Mezotelyal hücreler, hepatositler, böbrek tübülüs hücreleri ve gastrointestinal epitel hücreleri spesmenlerde ara s?ra izlenebilir; pankreas?n epitelyal neoplazmlar? ile kar??t?r?lmamal?d?r.